logo
Wersja dla niedowidzących
  ARCHIWUM BIP - Urząd Miejski w Strykowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Burmistrz Strykowa
 URZĄD MIASTA
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Wzory dokumentów
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Ochrona środowiska
 INFORMACJA PUBLICZNA
plus Oświadczenia majątkowe
minus Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje
plus Wnioski i interpretacje podatkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Uchwały
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zarządzenia
plus Zbiory Aktów Prawa Miejscowego
plus Wybory
plus Komunikaty, Obwieszczenia i Ogłoszenia
plus Przetargi - rok 2006
plus Przetargi - rok 2007
plus Przetargi - rok 2008
plus Przetargi - rok 2009
plus Przetargi - rok 2010
plus Przetargi - rok 2011
plus Przetargi - rok 2012
plus Przetargi - rok 2013
plus Przetargi - rok 2014
plus Przetargi - rok 2015
plus Kanały technologiczne
minus Plan rozwoju lokalnego
plus Sprawozdawczość
plus Powszechny Spis Rolny (PSR 2010)
minus Plan zagospodarowania przestrzennego
 PRACA W URZĘDZIE
minus Regulamin naboru
plus Ogłoszenia o naborze
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Gminna Biblioteka Publiczna
plus Związki, stowarzyszenia i porozumienia między gminne
plus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Pliki cookies
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Strona domowa Urzędu 

 

STRONA ARCHIWALNA BIP

Urząd Miejski w Strykowie

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 

tel. 42 719-80-02, fax. 42 719-81-93

strona domowa: http://www.strykow.pl

 

Podatki i opłaty lokalne można wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Strykowie
90 8785 0002 2001 0000 1993 0001

 

 

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

 

Urząd Miejski czynny jest:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 800 - 1600

 


Kasa Urzędu czynna jest:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 800 - 1500

 


SKARGI I WNIOSKI:

Burmistrz Strykowa przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 3 (parter):
wtorek w godzinach 1400 - 1600,
czwartek w godzinach 1000 - 1200,
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 1600 - 1700
.

 

Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik i Naczelnicy Wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:
poniedziałek – piątek w godzinach 1000 - 1500

 

Kontakt:

 

Burmistrz

tel. 42 719-80-02

andrzej.jankowski@strykow.pl

z-ca Burmistrza

tel. 42 719-80-02

bozena.motylinska@strykow.pl

Skarbnik

tel. 42 719-84-03

barbara.walak@strykow.pl

Sekretarz

tel. 42 719-80-02 w 133

anna.sasin@strykow.pl

Biuro Rady Miejskiej

tel. 42 719-85-77

radagminy@strykow.pl

 INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się


W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania
z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z w.w. usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie  ul. Tadeusza Kościuszki 27 pokój nr 1, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

-  e-mail  na adres strykow@strykow.pl
-  faxem  na nr 42 719 81 93,
- telefonicznie na nr 42 719 80 02
-  drogą  pocztową.
 

 

 

 

 

corner   corner